Yksilöterapia

13.11.2019

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, voimavaraistavaa sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä. 

 Ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia yhteistyössä olemassa olevien verkostojen kanssa sekä rohkaistaan asiakasta kokeilemaan uusia, luovia ratkaisuja. Terapiassa keskitytään asiakkaan kykyihin, mahdollisuuksiin, toiveisiin ja terveyteen sen sijaan, että huomio suunnattaisiin heikkouksiin, rajoituksiin, ongelmiin, sairauksiin tai diagnooseihin. Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Kristillisen Terapiainstituutin kouluttamat terapeutit voivat käyttää terapian yhtenä osana myös sielunhoidollisia elementtejä, kuten rippiä ja rukousta, kun asiakas sitä toivoo ja siitä yhdessä sovitaan. Ellei asiakas sitä itse toivo, ratkaisukeskeiset terapeutit toimivat kuitenkin ammatillisesti, ilman hengellistä painotusta. 


Luo kotisivut ilmaiseksi!