Ryhmäterapia

31.10.2019

Terapiaryhmien toiminta on ratkaisukeskeistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista terapiaa ja kuntoutusta. Vertaistuellisten, elämäntilanteen yhdistämien asiakasryhmien lisäksi terapiaryhmät voivat hyödyntää ratkaisukeskeisiä terapiatyökaluja, kuten elämänjanaa ryhmän keskeisenä teemana. Tällaisesta esimerkkinä "Elämäntarinaryhmä" kokoontuu kotitehtävien ja tapaamisten kanssa tarkastelemaan kunkin asiakkaan elämäntarinaa ratkaisukeskeisellä, voimaannuttavalla näkökulmalla. 

Ryhmäterapiassa korostuu vertaistuen ja tukiverkon rakentamisen vahvistava ja kuntouttava vaikutus. Tarkoituksena on terapeuttisen aiheen lisäksi eheytyä korjaavien kokemusten kautta asiakkaalle ryhmässä, kuten perheessä tai työyhteisössä tulleista luottamus- ja kommunikaatiovaikeuksista. Ryhmäterapia on erinomainen tilaisuus turvallisessa ympäristössä harjoitella omien ajatusten ja hankalaksi koettujen tunteiden esille tuomista.


Luo kotisivut ilmaiseksi!