Toivosta tulee totta! 

Päivitämme sivuja, uudet sivut aukeavat myöhemmin!


Sielunhoitoterapiaa tarvitseville

Elämän myrskyt ja tyrskytkin voi kohdata rauhassa, kun vierellä on tukea. Me kaikki tarvitsemme lähimmäisenrakkautta ja työkaluja kuormittavassa arjessa kukoistamiseen. 

Toivosta Totta -hanke haluaa tarjota ratkaisukeskeistä terapiaa niille, jotka ovat valmiita ottamaan apua vastaan, mutteivät sen pariin ole muuten päässeet. 

Kristillisen terapiainstituutin opiskelijat ja jo valmistuneet ratkaisukeskeiset terapeutit järjestävät yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa sekä sielunhoidollisia opetus- ja teemailtoja. 

Terapiaan pääsy on monilla ylitsepääsemättömän matkan takana vaikka tarve olisi kova. Toivosta Totta -hankkeen kautta terapia alkaa heti asiakkaan ja terapeutin löydettyä toisensa avullamme eikä avun saanti ole asiakkaan varallisuudesta kiinni. 

MITÄ TEEMME

Toimintamuotomme 

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, voimavaraistavaa sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.


Sielunhoidolliset teema- ja koulutusillat

Teema- ja opetusiltoja pidetään erikseen ilmoitettavina ajankohtina tulevaisuudessa. Iltoihin kutsutaan joko ulkopuolisia puhujia tai Kti:n opiskelijoita tai sieltä valmistuneita terapeutteja opettamaan eri sielunhoidollisista teemoista. Illat pyritään pitämään vapaamuotoisina ja keskustelullisina. Iltojen lopuksi voidaan jakaantua pienempiin ryhmiin pohtimaan annettua tehtävää tai kysymystä sekä rukoilemaan toistensa puolesta. Näin jokainen osallistuja voi kokea tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi.

Tarinamme

Toivosta Totta -hanke pohjautuu Kristillisen terapiainstituutin kouluttajan näkyyn kirkkaan veden kaivosta, josta janoiset ammentavat itselleen ja muille tarvitseville. Tarve sielunhoidolliselle terapialle, rinnallakulkemiselle, nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle on valtavan suuri yhteiskunnassamme.

Kti:n opiskelijat ja ohessa toimivan Kristillissosiaalisen Missio ry:n jäsenet jakoivat halun auttaa monia tarvitsevia sillä, millä heitä itseään on autettu. Siitä sai alkunsa projekti nimeltä Toivosta Totta.


KUINKA AUTAMME

Toiminta 

Teemaillat

06.09.2022

Teema- ja opetusiltoja pidetään erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Yksilöterapia

13.11.2019

Ratkaisukeskeinen terapia on asiakaskeskeistä, vuorovaikutteista, voimavaraistavaa sekä tulevaisuuteen suuntautuvaa. Sen lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämään ja hänen sosiaalisiin suhteisiinsa arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä sekä erilaisten yhteisöjen jäsenenä.MITÄ NYT?

Tue projektejamme

 

Luo kotisivut ilmaiseksi!